لیست فروش آپارتمان

تعداد ملک های موجود : 2 ملک
کد خیابان متراژ زمین متراژ ساخت قیمت کل/رهن قیمت واحد/اجاره معاوضه حراج وام تعداد خواب تاریخ ثبت
34 0 0 0 0 1399/01/14
32 بزودی ........ منتظر خبرای خوب باشید 0 0 0 0 1399/01/14
صفحه : 1 از 1 ، ملک های : 1 تا 2