آخرین ملک های ثبت شده

رهن و اجاره آپارتمان

تهران ولنجک ،75متر ساخت
ساختمان فول امکانات استخر سونا جکوزی لابی..... ۰۹۱۲۱۹۳۵۲۰۰

قیمت کل/رهن
55,000,000 تومان
قیمت واحد/اجاره
9,500,000 تومان

رهن و اجاره آپارتمان

تهران ولنجک ،75متر ساخت
۰۹۱۲۱۰۳۵۱۰۰

قیمت کل/رهن
60,000,000 تومان
قیمت واحد/اجاره
5,500,000 تومان

ملک های فروش ویژه و حراج

رهن و اجاره آپارتمان

تهران ولنجک ،75متر ساخت

قیمت کل/رهن
55,000,000 تومان
قیمت واحد/اجاره
9,500,000 تومان

رهن و اجاره آپارتمان

تهران ولنجک ،75متر ساخت

قیمت کل/رهن
60,000,000 تومان
قیمت واحد/اجاره
5,500,000 تومان